Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Hodnocení (0)

Jakou metodu použijete?

Co je vše nutné provést ke splnění zadání?

Kdo bude které úkony vykonávat?

Zvolili jste pro daný úkon toho pravého?

Kdy budete daný úkon vykonávat?

Bude lepší zvolit kapitána, který bude akci koordinovat?

Stihnete to během deseti minut?

Proč je tato hra tak zajímavá?

 • zábavná týmová aktivita
 • nutná týmová spolupráce
 • procvičíte nápaditost a rozhodovací schopnost
 • hráči musí sami přijít na způsob, jak splnit zadání
 • členové týmu mají 15 minut na to, aby se dohodli na strategii a provedení,
 • debata o postupných krocích (kdo bude co a kdy dělat)
 • 10 minut na fyzickou realizaci

Vhodné použít:

 • pro stmelování kolektivů a skupin
 • firemní akce, teambuilding
 • svatby, zahradní párty, rodinné oslavy
 • jak pro dospělé, tak děti od 8 let (děti staví nižší stožár)

Místo konání:

 • před vašim hotelem, ve firmě
 • u vás doma (na zahradě)
 • na táboře, v parku či lese
 • přijedeme za vámi kamkoliv

Pravidla a cíl hry:

 • vztyčit stožár uprostřed kruhového pole o průměru 10m
 • nikdo z hráčů nesmí vkročit do kruhového (minového) pole
 • stožár může představovat dřevěné bidlo či žebřík o délce 5 až 10m
 • na zemi jsou k dispozici lana (celkem 4 až 5ks o minimální délce 15m)
 • minimální počet účastníků během konkrétního stavění: 3
 • 15 minut na týmovou poradu ohledně zvolení postupu
 • 10 minut na fyzickou realizaci
 • hráči musí udržet stožár minimálně 10 vteřin svisle vztyčený

Cena:

 • základní varianta Český ráj (lesní hřiště Michovka u Turnova), Liberecký kraj: 4720 Kč/skupina do 8 osob
 • devátá a každá další osoba: 400 Kč
 • do ostatních lokalit účtujeme dopravu pořadatele a materiálu sazbou 10 Kč/km (účtují se km tam i zpět)

Základní varianta zahrnuje:

 • doprava vybavení na místo konání
 • běžné opotřebení
 • moderátor
 • svolení majitele pozemku s konáním  

Objednání:

 • zážitek lze objednat s minimálním počtem 8 osob
 • prodáváme bez předem stanovených termínů konání
 • prodáváme formou dárkových poukazů s platností 1 rok
 • po objednání obdržíte pokyny k platbě
 • po uhrazení obdržíte mailem voucher s kontakty na dodavatele
 • termín domlouvá držitel poukazu s dodavatelem

Ostatní:

 • prodáváme formou dárkových poukazů s platností 365 dní
 • jednotlivé týmy soutěží na čas, ve kterém splní zadání
 • časová náročnost aktivity: 1 až 2 hodiny
 • neuvidí-li jednotlivé týmy stavění stožáru jiným týmem, zážitek si více užijí
 • diváci pozorují z takové vzdálenosti, aby na ně nemohl spadnout stožár
 • přijedeme kamkoliv
 • vše připravíme, stožár přivezeme
 • pořádání za každého počasí
 • pořadatel vyjíždí z Turnova
 • kód B281

Doporučené ochranné pomůcky:

 • pevná obuv
 • pracovní rukavice

Smluvní ujednání:

Již jednou vzájemně odsouhlasený termín konání nelze ze strany objednatele zrušit. Zrušíte-li takový termín, ztrácíte nárok na jakoukoliv refundaci nebo odebrání služeb v náhradním termínu. Za zrušení se považuje i změna v čase konání téhož dne o více jak 60 minut. Dostaví-li se skupina na místo srazu později, má pořadatel právo zkrátit délku zážitku o míru jejich zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu se zahájením nečeká. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu konání. Pro případ, že by se nepodařilo najít vhodný termín v daném kalendářním roce si strany ujednaly odebrání služeb v roce budoucím. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat musí zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonicky. Pořadatel je oprávněn neumožnit účast těm, kteří jsou pod vlivem omamných látek či alkoholu. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nevhodného počasí, silného větru, nemoci, poruchy na vozidle, obsazenosti devítimístných vozidel nebo vládním omezením, vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkovi. Je-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu. Nebude-li možné pro vytíženost pořadatele dodat službu v daném roce, smí zákazník službu odebrat v roce následujícím. Pořadatel je povinný náhradní termín sdělit zákazníkovi co nejdříve, nejdéle však do 3 měsíců od zrušení termínu předchozího. Náhradní termín bude stanoven tak, aby byl v souladu s platností poukazu. Nebude-li navržený termín zákazníkovi vyhovovat, může jej odmítnout, bere však na vědomí, že časová vytíženost pořadatele je značná a další vhodný termín může být až v budoucím roce. Oblačno, chladné počasí, vysoké teploty, déšť či zhoršená viditelnost nejsou důvody pro zrušení účasti – za takových podmínek se zážitek koná. V případě pochybností o meteorologické situaci si prosím raději u pořadatele telefonicky ověřte, zda se zážitek koná. Za směrodatné se považuje počasí v místě pořádání dvě hodiny před zahájením, nikoliv u účastníků doma, před jejich vypravením na místo srazu. Finanční plnění se nevrací takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo odmítl službu odebrat v termínu náhradním či budoucím roce. Dodavatel neodbavuje prošlé poukazy. Expirované poukazy lze oživit prodloužením platnosti. Prodloužení je zpoplatněné dle platného ceníku služeb.

B281X

Ve stejné kategorii: